Kontakt

Deutschland

Verbraucherservice: 0800 38 38 838 (kostenlos)

Frankreich

Service Consommateurs : 09 69 32 06 50 (Appel non surtaxé)

Schweden

Rådgivning: 010-480 7601

Dänemark

Rådgivning: 80 88 77 05

Norwegen

Rådgivning: 800 191 00

Finnland

Neuvonta: 0800 165 066